Courses

Showing last course of 11 results
Sale 40,000฿ 28,000฿
(0 vote)

Market Plan & Business Canvas

May 16, 2019 / No Comments

Digital Age Business 101 : Bring it together หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับธุรกิจในโลกดิจิทัลที่รวบครบจบในหนึ่งเดียว ไม่ว่าคุณจะเริ่มจาก 0 หรือ 10 เพียงมาเรียนรู้กับเราในหลักสูตรนี้ คุณจะมีจุดเริ่มต้นที่ดีกว่า ก้าวได้ไกลกว่า เดินได้อย่างมั่นคงกว่า และอยู่บนโลกดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนกว่า

  • IX TEAM Teacher IX TEAM
  • (0 vote)
  • 0 Students
40,000฿ 28,000฿
IX TEAM