Blog

COLOR

สี การเลือกสีกับการทำ Branding นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะชุดสีนั้นๆ จะส่งผลต่อการสื่อสาร ความรู้สึกโดยรวม เอกลักษณ์ ตัวตนของ Brand

What about LOGO??

Logo ถือเป็นหนึ่งส่วนในการแสดงหน้าตา ความเป็นเอกลักษณ์ และแม้กระทั่งความเป็นตัวตนของธุรกิจ เรียกได้ว่าในยุคนี้ หากทำธุรกิจ หรือก่อตังบริษัทแล้ว จะไม่มี Logo ไม่ได้เลย

What is Branding??

พูดถึงการทำธุรกิจ สิ่งแรกที่เป็นเหมือนธรรมเนียมปฏิบัติในยุคนี้ นั่นก็คือการสร้างแบรนด์ หรือที่เราเรียกันติดปากว่าการทำ Branding หลายคน อาจจะรู้จักคำๆ นี้อยู่แล้ว

Digital Age Business 101:
Bring It Together

Bring it together เรารวบรวมทุกความรู้ ทุกประสบการณ์ ทุกข้อผิดพลาด มาตีแผ่แบไต๋ให้พวกคุณได้รู้ ได้เรียน และได้ทำมันด้วยตัวของคุณเอง!